کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد

احساس وجود در مرد

مرد موجودی میان تهی است و لذا گریزان از باطن خویش و دربدر به جستجوی معنا و ذاتی برای خویشتن است. در درجه اول در موجودی به نام زن و سپس در سایر اشیاء ( طبیعت، جامعه، هنر، صنعت و … ) جستجوگری مرد در سایر اشیاء به قصد یافتن معنائی است که بتواند زنی را مجذوب خود نماید و وارد بر خویشتن کند تا تهیِ این میانش را پر نماید و بدینگونه احساس وجود کند، احساس معنا و ارزش و روح….

از کتاب فلسفه وجودی مرد تألیف استاد علی اکبر خانجانی

برخی از سرفصل های این کتاب:

دوگانگی ذاتی وجود بشر – دین مردانه – کبر – غرور – غیرت – عاشقیت – بازیگری – عقل – چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟ – مسئله ولایت مرد بر زن – امرار معیشت – مسئولیت در آینده – عرفان

۵۸-کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

بیشتر بخوانید
عرفان در هزاره سوم

عرفان در هزاره سوم
هزاره سوم میلادی اگر معروف به عصر بحرانهای جهانی است که این بحران گوئی که سرنوشت نهائی کل این تمدن دو هزار ساله را بروی زمین رقم می زند در حقیت عصر بحران ابتدائی ترین مفاهیم و ارزشها و واژه هاست:
جنگی جهانی بر سر تعریف ابتدائی ترین ارزش ها همچون آزادی، حقیقت، راستی، سعادت و حتی خوبی و بدی. پس ما در عصر جنگ جهانی عرفان قرار داریم و درست به همین دلیل است که هرگز در طول تاریخ مکتوب جهان تا این حد شاهد ادعاها و جریانات عرفانی نبوده ایم که همه افراد و گروه ها و نژادهای بشری را در بر گرفته است و گوئی یک وارده آسمانی است.

از کتاب علم، فلسفه، عرفان ، هرمنوتیک تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۷ کتاب صوتی (۱) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۲) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۳) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۴) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۵) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۶) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷-  کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی علم، فلسفه،عرفان، هرمنوتیک

حکمت چیست؟

در تاریخ اسلام می خوانیم که روزی عده ای از دانشمندان به نزد رسول اکرم (ص) آمده اند و از او در باره فلسفه و راز احکام دین سئوال کرده اند و ایشان پاسخ فرمودند که ما انبیاء آورندگان حکم هستیم نه حکمت هر که این احکام را صادقانه به عمل آورد خود به حکمتش می رسد. بنابر این واضح است که بر خلاف تصور بسیاری، حکمت اصلاً آن چیزی که امروزه فلسفه نامیده می شود نیست که بتوان با کتاب و مدرسه فرا گرفت زیرا حکمت طبق قول قرآن یک داده الهی و شناختی قلبی می باشد که به مخلصان در دین به درجات داده می شود.

از کتاب علم، فلسفه، عرفان ، هرمنوتیک تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۷ کتاب صوتی (۱) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۲) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۳) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۴) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۵) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۶) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷-  کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مالیخولیای پزشکی

روش های درمان مدرن

پزشکی مدرن به چند شیوه به نبرد با امراض برخاسته است:

۱- نبرد با امراض مسری که همان نبرد با میکروب هاست. این نبرد در دو موضع انجام می گیرد. یکی در بیرون از بدن انسان است که موسوم به علم بهداشت می باشد که استفاده از مواد شیمیائی ضد باکتری و ضد عفونی کننده اند که میکروب ها را می کشند که باقیمانده شان موذی تر و تغییر هویت یافته و قدرتمندتر می شوند و لذا مستلزم سمومی قوی ترند که خود این سموم، قبل از کشتن میکروب ها موجب مسمومیت تدریجی یا آنی انسان ها می شوند و متعاقب آن موجب تقویت باقیمانده میکروب ها هستند و این جنون مسموم سازی جهان تا نابودی کل حیات بر روی زمین ادامه دارد. و نبرد دوم در درون بدن انسان آغاز می شود که همانا جریان واکسینه کردن و مصرف آنتی بیوتیک هاست کخ به معنای وارد ساختن پیشاپیش میکروب و عفونت به بدن است که این نبرد هم مثل نبرد بیرونی سیری فزاینده و بی انتها دارد و تا مسمومیت کامل بدن و تبدیل انسان به یک موجود مومیائی متحرک ادامه می یابد. 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۶- کتاب صوتی (۱) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۲) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۳) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۴) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۵) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۶) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب صوتی (۷) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵۶- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) – ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

بیشتر بخوانید
کتاب (صوتی) فرهنگ لغات خان جانی

کتاب (صوتی) فرهنگ لغات خان جانی

بیمار: 

انسانی را گویند که دچار کاهش حیات و سلامت و عزت شده باشد و احساس مرگ و نیستی کند. بیمار شدن همان بی مادر شدن است یعنی از رحمت دور شدن است و از منشأ حیات قطع رابطه گشتن و ارتباط خود با علت زندگی را از دست دادن. آنهائی که قدر سلامت و عزت و نعمات زندگی را نشناختند و بلکه آنرا اکراه داشتند از منشأ حیات فاصله گرفتند و رنجور شدند. پس بیماریها نشانه های کفران نعمات و قدرنشناسی در باره حیات و هستی خویشتن است و طبیعی است که جز توبه و ایمان به کسی که حیات و هستی به انسان بخشیده است هیچ مرض و عذابی علاجی ندارد. بیماریها، عذابهای کفر هستند که اگر به توبه منجر شوند موجب اعتلای حیات می شوند وگرنه به تباهی تن و روان و وجدان می انجامد. مریض کسی است که مبتلا به رضا شده است و مجبور شده که راضی شود به مرض چرا که راضی به سلامت نشد. پس بیماری از نشانه های جهل است و دوا و دکتر نمی تواند جهل و کفر را معالجه نماید.

از کتاب فرهنگ لغات خان جانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۵- کتاب صوتی (۱) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۲) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۳) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۴) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۵) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۶) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب صوتی (۷) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۵۵- کتاب فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

بیشتر بخوانید
فهرست کتاب صوتی فلسفه جهانی دین

فهرست مطالب کتاب صوتی فلسفه جهانی دین:

تأویل هرمنوتیک «فلسفه جهانی دین»
آیا خدا وجود دارد؟
اصول سه گانه دین
کفر و ایمان
علوم و فنون نابودگی
ارکان برزخ وجود
تن آدمی
عشق
فسق
آزادی
شریعت
کیهان شناسی
فلسفه تاریخ دین
فلسفه مدنیت
فلسفه تکنولوژی
فلسفه قیامت
فلسفه ابلیس
فلسفه حکومت و رهبری
فلسفه قلب
فلسفه رنج
فلسفه عبادات
فلسفه شایعات
فلسفه زن
فلسفه تقلید
فلسفه کلمه
فلسفه عصمت
فلسفه هستی
فلسفه طلاق
فلسفه «من»
فلسفه روشنفکری
فلسفه بیماری
فلسفه شهوت جنسی
فلسفه پول
فلسفه صبر
فلسفه دوستی
فلسفه رقص
فلسفه خودکشی
فلسفه نیهیلیزم
فلسفه تنهائی
فلسفه مولف

۵۴ کتاب صوتی (۱) فلسفه جهانی ‌دین –۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۲)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۳)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۴)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۵)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۶)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۷)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۸)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۹)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۰)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۱)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۲)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۳)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۴)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۵)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴کتاب صوتی(۱۶)فلسفه جهانیدین۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴ کتاب صوتی (۱۷) فلسفه جهانی ‌دین –۱۳۸۴(Universal Philosophy of Religion)

۵۴-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین – ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)_

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی یگانه

اینست یگانگی:

۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز خود را انکار می کند ( کبر )، وجود را انکار می کند و لذا به قحطی می افتد … اینست یگانگی!

۰+۱+۲۳۶- خستگی ها حاصل تل انبار شدن و رکود انرژی در تن است که باید به مصرف وجودیابی برسد (یعنی معرفت بر عدم،خودشناسی) و نمی رسد. و اینگونه است که جهنم واجب می آید زیرا در جهنم، عذابها این انرژی را به مصرف می رسانند و رفع خستگی می کنند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۳۹- بچه عزیز دردانه به جهنم می رود زیرا باید بیاموزد که نیازهایش را تقاضا کند چون نیاموخته است پس باید نیازهایش را دریوزه گی کند و برده گی بکشد تا قدر نیازهایش را بداند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۶۴- عشق به انسانهای یگانه، صراط المستقیم یگانه شدن است. « مرا دوست بدارید تا رستگار شوید»-مسیح(ع). اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۲- در هر دورانی یک کتاب، یگانه آن دوران است. کتاب یگانه قرن بیستم «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه بود که همه را صفر ساخت. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۶- همه عذابها هستی بخش اند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۸- چه بسا نوازش زجرآور و شکنجه روح بخش! اینست یگانگی!

۰+۱+۲۸۷- انسان اگر عظمت حق شکست را بداند هرگز تلاشی نمی کند. تلاش می کند تا این حق را بداند. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۳- کتاب صوتی (۱) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۲) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۳) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۴) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۵) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۶) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۷) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۸) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

بیشتر بخوانید
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان

حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان

آیا زمان پایانی دارد؟ آخر زمان به لحاظی همان ایستائی زمان در باطن یک حکیم الهی است و همان حس جاودانگی و حضور خداست. و لذا حکیم الهی در هر عصری سیمای آخرالزمان است و تمام نبرد مردمان و خاصه حکام با او بدین دلیل است که زمان را متوقف نموده است در وجود خویشتن. و این توقف به محیط و جامعه اش سرایت می کند. چگونه؟ خود حکیم الهی مظهر انفعال و سکون و تسلیم و رضا است و این نشانه آخرالزمان در وجود اوست. و اما این تسلیم و رضا و انفعال محض که گاه وجود یک حکیم را مبدل به یک کوهی عظیم می سازد، نه تنها محیط و انسانهای اطرافش و بلکه کل جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. در عرفان اسلامی این وضع را مقام رضا و فنا می نامند و در عرفان هندو هم مقام «نیروانا».

از کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان

۵۰- کتاب صوتی (۱) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۲) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۳) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۴) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۵) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۶) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۷) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۸) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۹) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۰) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۱) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۲) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۳) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۴) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۵) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۶) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۷) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۸) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۱۹) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰- کتاب صوتی (۲۰) حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

۵۰-  کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) – ۱۳۸۳

بیشتر بخوانید
دعای عرفه آخرالزمان

دعای عرفه آخرالزمان

پروردگارا تو مرا نه از شک آفریدی و نه به بازی. ولی من در تمام عمرم غرق در شک و بازی بودم و شک بازی را مذهب خود نمودم و در آخرالزمان که مجال هیچ تردیدی نیست و حوادث دمادم از همه سو فرو می آید مرا امکان ادامه این حیات محال افتاده است و شکها و بازیهایم در زیر نور یقین و قداست و عهد تو در هم شکسته و شعورم باطل گشته و اراده ام از هم گسیخته و قلبم به کرانه نیستی رانده شده و جانم بر لب آمده و جز نابودی آرمانی باقی نگذاشته است. آیا اینست غایت من در این جهان؟ 

از کتاب دعای عرفه آخرالزمان ص ۱۴

۴۸ کتاب صوتی (۱) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

۴۸ کتاب صوتی (۲) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

۴۸-  کتاب  دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی

کتاب صوتی خداشناسی طبیعی

علی (ع) یکی از نشانه های کمال انسان را معرفت انسان نسبت به جهل خویشتن می داند و ” نمی دانم ” را مقامی بزرگ معرفی کرده است که کمترین معرفت نسبت به خودش می باشد. و همین حداقل دانائی را هم اکثریت بشر دارا نیستند. نمی دانند که هیچ نمی دانند. 

پس اگر دانائی و هوش نشانه ” برتری ” نیست پس چیست؟ در عرصه دانش و فن هم آیا انسانهائی که معلومات بیشتری دارند واقعاً در زندگی خودشان هوشمندترند و با سلامت و سعادت بیشتری زندگی می کنند؟ آیا انسان صنعتی هوشمندتر و سالم تر از انسان عصر حجر است؟ اگر نشانه هوشمندی همانا زندگی با سلامت و عزت و آرامش بیشتری باشد پاسخ این سئوال ها کلاً منفی است زیرا انسان مدرن بسیار درمانده تر و متشنج تر و نا امن تر و رنجورتر و دریوزه تر و وحشی تر از انسان دوران های پیشین است. 

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۰

۴۷ کتاب صوتی (۱) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۲) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۳) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۴) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۵) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۶) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۷) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۸) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۹) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۵) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

بیشتر بخوانید