دانلود مجموعه ها

 

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.net/

—————————-

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائره المعارف ها (۶ جلد

دانلود مجموعه کتابها ( ۱۷۰ جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

دانلود کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من 

کتاب صوتی : امام زمان (عج) کیست؟

کتاب صوتی : آخرالزمان خانواده

 کتاب صوتی : عرفان درمانی

 کتاب صوتی : محبت نامه

 کتاب های صوتی:

دائره المعارف عرفانی – جلد اول

 دائره المعارف عرفانی – جلد دوم 

 دائره المعارف عرفانی – جلد سوم 

 دائره المعارف عرفانی – جلد چهارم 

 دائره المعارف عرفانی – جلد پنجم

 دائره المعارف عرفانی – جلد ششم

 توجه!

 شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

                                                                 علی اکبر خانجانی

دیدگاه ها بسته است.