سخنرانی ها

 

استاد علی اکبر خانجانی (32)

سخنرانی ها :

 

آخرالزمان :

 

فلسفه آخرالزمان – سی دی یک
فلسفه آخرالزمان – سی دی دو
چه بایدکرد؟سی دی یک
چه بایدکرد؟سی دی دو
گزارشی ازآخرین وضعیت – سی دی یک
گزارشی ازآخرین وضعیت – سی دی دو
فلسفه علم وتکنولوژی – سی دی یک
فلسفه علم وتکنولوژی – سی دی دو

 

شیعه شناسی :

تبیین ایدئولوژی شیعی – سی دی یک
تبیین ایدئولوژی شیعی – سی دی دو
امام زمان – تک سی دی
عشق عرفانی – سی دی یک
عشق عرفانی – سی دی دو
مراحل سیروسلوک عرفانی – سی دی یک
مراحل سیروسلوک عرفانی – سی دی دو
 

معضلات اجتماعی :

فلسفه ربا و تورم – تک سی دی
آرمانگرائی – تک سی دی
فلسفه انقلاب – سی دی یک
فلسفه انقلاب – سی دی دو
فلسفه آزادی بیان – سی دی یک
فلسفه آزادی بیان – سی دی دو
فلسفه اعتیاد – سی دی یک
فلسفه اعتیاد – سی دی دو
فلسفه سینما – سی دی یک
فلسفه سینما- سی دی دو
فلسفه خودمسخره گی – سی دی یک
فلسفه خودمسخره گی – سی دی دو

شناخت ادیان :

اسلام چیست ؟ سی دی یک
اسلام چیست ؟ سی دی دو
کفر و ایمان – سی دی یک
کفر و ایمان – سی دی دو
کفر و ایمان – سی دی سه
کفر و ایمان – سی دی چهار
حلال و حرام – سی دی یک
حلال و حرام – سی دی دو
فلسفه صدق – سی دی یک
فلسفه صدق – سی دی دو
فلسفه تکامل – سی دی یک
فلسفه تکامل – سی دی دو
ابلیس شناسی – سی دی یک
ابلیس شناسی –  سی دی دو
عدالت – سی دی یک
عدالت – سی دی دو
عدالت – سی دی سه
عدالت – سی دی چهار
عرفان چیست؟ – تک سی دی
فلسفه نماز – تک سی دی
راز نیاز – تک سی دی
مرگ و زندگی – تک سی دی
هویت ایرانی اسلامی – سی دی یک
هویت ایرانی اسلامی – سی دی دو
معرفت انسانی– سی دی یک
معرفت انسانی – سی دی دو
فلسفه شب قدر – تک سی دی

 

خودشناسی خانواده :

زناشویی– تک سی دی
آدم و حوا– تک سی دی
فلسفه بیماری – تک سی دی
فلسفه حجاب – تک سی دی
بحران تعلیم و تربیت کودکان –  سی دی یک
بحران تعلیم و تربیت کودکان –  سی دی دو
فلسفه عشق – سی دی یک
فلسفه عشق – سی دی دو
فلسفه آبرو – سی دی یک
فلسفه آبرو – سی دی دو

دیدگاه ها بسته است.