کتاب های توصیه شده

کتاب های توصیه شده توسط استاد به ترتیب زیر:

 

 دانلود- دائره المعارف عرفانی (۶ جلد)

 

  دانلود- آخر الزمان شناسی‌ عرفانی (رساله نجات) ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

دانلود- چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹

 

 دانلود- در جستجوی عقل-در جستجوی معنا- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ۱۳۹۴ (The concept of conception

)

 دانلود- آخرالزمان خانواده(تمدن بچه ننه) ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

 

دانلود- فریاد زن (خود شناسی‌ زن آخر الزمان) ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)

 

 دانلود- ذکر(روش شناسی‌ قرآن در خلق جدید انسان) ۱۳۹۲ (Eternal Now)

 

 دانلود- مبانی عرفان عملی‌ ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

 دانلود- راز دهر ۱۳۹۲ (Secret of the time)

 

دانلود- قیامت نامه(اسرار واژگون سالاری بشر) ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

 

دانلود- ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

 

 دانلود- علم رحمت مطلقه-خلقت رحمانی و خلقت رجمانی ۱۳۹۴ (The absolute mereifulseience)

 

 دانلود- اسرار صلوه (فلسفه نیایش) ۱۳۸۷

 

دانلود- زندگی ماوراء طبیعی من- نظری بر اسفار سبعه زندگانیم-جدید ۱۳۹۳

 

دانلود کتابهای فوق در یک فایل زیپ

 

 

دیدگاه ها بسته است.