منشأ پیدایش عرفان های نوظهور

استاد علی اکبر خانجانی (19)

منشأ پیدایش عرفان های نوظهور :

۴۲۲ – انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها

و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی

در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او را به خنده وامی دارد و اینست منشأ

پیدایش مکاتب و مذاهب شبه عرفانی در عصر ما.

۴۲۴ – همواره در طول تاریخ بخش عمده معارف دینی و گرایشات معنوی

در خدمت توجیه زندگی انسان در جهان بوده است و امروزه آن معارف و

شریعت های کهن توجیه گر وضعیت انسان مدرن نیستند و این جریانات

شبه عرفانی کاری جز توجیه وضع انسان مدرن ندارند و اگر این مکاتب به

شیطان پرستی می رسند توجیه مفاسد و تبهکاری و عذابهای دوزخی

انسان مدرن است که نهایتاً به تقدیس آن می انجامد.

از کتاب ” نامه های عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی ص ۶۷

دیدگاه ها بسته است.