خروج مهدی

منجی های هر عصر و قوم

۶- ناجی و هادی، خداست ولی نجات یافته و هدایت شده الهی را که منجی و مهدی می نامند به مثابه خلیفه نجات و هدایت خدا برای مردمانند که طبق حدیث نبوی، پس از دوازده امام در هر

بیشتر بخوانید
نشر آثار

انتشار و گسترش نور

۹- در سوره عصر شاهدیم که راه رهائی از خسران و هلاکت دهر ( عصر ) دو مرحله دارد که مرحله اولش ایمان و اصلاح است و مرحله دومش ابلاغ و توصیه آن به دیگران می باشد! زیرا ایمان و

بیشتر بخوانید
گناه مستضعفین

مستضعفین
 
۳- منطق این گروههای منحرف معروف به سوسیالیزم اسلامی اینست که علت همه بدبختی ها و کفر و فساد توده های مردم را مستکبرین و صاحبان قدرتهای مادی می دانند در حالیکه خداوند در کتابش آشکارا این منطق را باطل کرده است: «در

بیشتر بخوانید
مصاحبه عرفانی

چند مصاحبۀ عرفانی

* عارفی را پرسیدم : کجائی؟ گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .

* دیوانه ای را پرسیدم : چرا تو را به دارالمجانین آوردند؟ گفت : زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا

بیشتر بخوانید
اشد غیرت خدا

دخان و عذاب آخرالزمان
 
۲- «روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشه الکبری) دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد

بیشتر بخوانید
ذوق مرگ

ذوق مرگ
 
۲۱- پس چشیدن مرگ، چشیدن روح است، روح خدا: «چون یکی ازشما می میرد و دورش جمع می شوید خدا به او از همه شما نزدیکتر است.» قرآن کریم- «و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج

بیشتر بخوانید
تمکین زن

قدرت تمکین زن
 
۲- تمکین بمعنای ممکن ساختن است. تمکین زن در زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است نیز بمعنای ممکن ساختن رابطه زناشوئی است زیرا اگر زن نخواهد زندگی زناشوئی امکان پذیر نخواهد بود و لذا عدم تمکین یکی از علل

بیشتر بخوانید
یک دیوانه خانه عمومی

یک دیوانه خانه عمومی
 
امروزه اگر از روزنه ای از بیرون نظری به اندرون اکثر زناشوئی ھای مدرن بیندازیم مواجه با یک دیوانه خانه کوچک و تمام عیار می شویم. دیوانه خانه ای واقعی و به معنای درست کلمه. که در آن زن یک

بیشتر بخوانید
دیالوگ بین انسان و خدا

دیالوگ بین انسان و خدا
 
۳- اصلاً خداوند، فطری ترین و محوری ترین مسئله ذهن و روان هر انسان سالم و زنده دل است که از کودکی با اوست و بمیزانی که آدمی با این مسائل فطری برخوردی متفکرانه و محققانه دارد زنده است

بیشتر بخوانید
من خوبم زیرا دیگران بدند!

من خوبم زیرا دیگران بدند!
 
خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن ھنر نیست بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن ھنر است .
 
یکی از روشھای توجیه و تقدیس بدیھای خویشتن ، تقبیح و لعن کردن ھمان بدیھا

بیشتر بخوانید