شرط کافی برای نجات

شرط کافی برای نجات

 

۱۹- هر که بخواهد از ضلالت و تاریکی و عذاب و سرگشتگی نجات یابد خدا نجاتش می دهد زیرا بر اسرار قلوب همه آگاه و بیناست ولی مسئله اینست که بیش از آنکه طالب حقیقت و هدایت و آدمیت باشند از عذابها به تنگ آمده اند و این شرط لازم است ولی کافی نیست: کافران نجوا کنان می گویند ای کاش ما هم مؤمنان می بودیم. در حالیکه هنوز میلی به ترک گناهان و اعمال زشت خود ندارند و بر آن اصرار می ورزند. قرآن-

 

استاد علی اکبر خانجانی

 

کتاب خودشناسی امامیه جلد پنجم ص ۷۲۴

 

تلگرام : t.me/eshghvaerfan2

دیدگاه ها بسته است.