قربانیان عشق

دو علت اساسی جنون
 
۱۶- پس دو علت اساسی و تاریخی در جوامع بشری زمینه همه کفرانها و شقاوتها و هلاکتهاست: اناث پرستی ( عورت پرستی زنانه ) و حساب و ریاضیات پرستی! و این دو عنصر محوری کوری و کری و جنون بشر

بیشتر بخوانید
روح جاودانگی

عمر بهشت و دوزخ
۱۸- باز هم متذکر می شویم که یوم الخلود که روز آشکار شدن و تکمیل بهشت و دوزخ است روزی است که کافران در دوزخ و مؤمنان در بهشت، به روح جاودانگی می رسند و جاودانگی را درک و دریافت می

بیشتر بخوانید
شرط کافی برای نجات

شرط کافی برای نجات
 
۱۹- هر که بخواهد از ضلالت و تاریکی و عذاب و سرگشتگی نجات یابد خدا نجاتش می دهد زیرا بر اسرار قلوب همه آگاه و بیناست ولی مسئله اینست که بیش از آنکه طالب حقیقت و هدایت و آدمیت باشند

بیشتر بخوانید
عشق محض

حق دوست داشتن
 
گوئی که کل تاریخ فردی و جمعی بشر به گونه ای در حرکت است و کل حیات و هستی انسان بر قانونی عمل می کند که مقصودی جز این ندارد که معلوم کند که آدمی آیا اهل دوست داشتن هست یا

بیشتر بخوانید
ارزش معرفت

ارزش معرفت
 
۲۴۵- ارزش خارق العاده معرفت آن است که انسانِ در حال سقوط آزاد را در نیمه راه بیدار می سازد و بال پرواز می بخشد. و در غیر این صورت انسان، پس از سقوط و انهدام بیدار می شود که دیگر راه

بیشتر بخوانید
حجاب در جامعه

حجاب در جامعه
 
۱۱۱- ملاک حجاب و پوشش در جامعه بایستی عرف باشد که حداقل شرع صادقانه و بی ریا می باشد زیرا هدف از حجاب جلب نظر و تحریک نکردن است. و چه بسا حجاب انگشت نما عین بی حجابی و هرزگی گردد.

بیشتر بخوانید
راه تثبیت ایمان

راه تثبیت ایمان
۶- آنچه که ایمان و معرفت را ثبات و قدرت و عمق می بخشد مجاهدت و خطر کردن در راه آنست به امر خدا و رسول و امامان! مؤمنی که کل ایمانش را صرف آرامش و آسایش و عافیت نماید بتدریج ایمانش

بیشتر بخوانید
استخاره

استخاره و تمسخر الهی
 
۱۴- ولی متأسفانه از روح و قدرت خلافت تسخیری خداوند آنچه که نصیب عامه مسلمین شده همانا استخاره است یعنی توهم و گمانی از تسخیر الهی آنهم به وقت اضطرار و سرگردانی به قصد رفع حاجات آنی! و به نظر

بیشتر بخوانید
هویت جنسی زن

هویت جنسی زن
 
پس زنی که به هر نیتی قدر جنسی خود را قیمت نهاد ( هر قیمتی و در مبادله با هر چیز مادی و یا عاطفی و غیره ) در حقیقت شروع به فروختن هویت انسانی خود نموده است و به زبان

بیشتر بخوانید
شناخت آخرالزمان و اعتیاد

آخرالزمان و اعتیاد:
۸۶- آخرالزمان بمعنای به آخر رسیدن زمان بشری است،عمر نفسانی بشر،عمر آرزوهای بشر،عمر کفر بشر،عمر دنیای بشر. اعتیاد تنها راه تحمل زندگی آخرالزمانی است برای بشری که حاضر به رویارویی و پذیرش هستی خویش و مسؤلیت این هستی نیست. 
 
۸۷- اعتیاد

بیشتر بخوانید