مذهبِ ضد مذهب

مذهبِ ضد مذهب

۲۶۶- … به زبان ساده آیا راز “مذهبِ ضد مذهب ” چیست؟ چرا بشریت راه چاه را در پیش گرفته و در ثقل و جمادی فرو میرود؟ چرا تاریکی پرستی پیشه کرده است؟ چرا اینقدر به خودش ظلم می کند و خود را در عذابهای تو در تو غرق می کند؟ چرا به جان خودش افتاده است و خود-براندازی می کند؟ پاسخ کاملاً روشن است! زیرا ” خود ” چاره ای جز بر افتادن و نابودی ندارد: یا با زبان خوش و با عشق و معرفت و صدق و صفا و یا با جبر و فسق و مکر و عذاب. بهر حال این کار باید انجام شود و میشود. یا بایستی در تشعشع آفتاب عشق و معرفت آنقدر روشن و روان گردد تا انبساط یابد و به کل بپیوندد و یا در ثقل و سیاهی گم شود.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب حق و باطل

t.me/eshghvaerfan2

دیدگاه ها بسته است.