مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار
مالیخولیای پزشکی معضله اطرافیان بیمار
بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان سینه چاک) به دام شبکه های جهنمی پزشکی می افتند و عذاب واقعی زین پس آغاز می گردد. در اینجا عبرت و حیرتی عظیم حضور دارد که در لباس عشق عین عداوت و انتقام است.
این عاشقان و دلسوزان سینه چاک چه بسا یک بیماری بسیار ساده یکی از افراد خانواده خود را مبدل به عذابی بی انتها می سازند. یکی که اندک کسالتی می یابد بناگاه دهها عاشق و دلسوز پیدا می کند که می خواهند او را به سلاخ خانه پزشکی بکشانند. همانها که تا دیروز چشم دیدن این بیچاره را نداشتند و اینک همان ماهیت را در لباس «خدمت» آشکار می کنند.
مسئله دیگر اینست که دلسوزی جنون آمیز اطرافیان بیمار اساساً برخاسته از این امر است که تاب تحمل او را ندارند و عیش آنان را خدشه دار ساخته است. ناله های بیمار، بساط عیاشی آنها را بهم ریخته است. امروزه دیگر کسی حوصله حتی یک روز پرستاری از همسر و فرزندش را ندارد و لذا بسیار عاشقانه و محترمانه او را به پزشک و بیمارستان و تیمارستان تحویل می دهند تا هر چه سریع تر خوب شود و عیش و فریب استمرار یابد و یا بکلی نابود شود و از جلو چشمان محو گردد.
از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۶۲
@darmanebimariha2
Nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.