شخصیت های سه شقه در آخرالزمان
شخصیت های سه شقه در آخرالزمان
۲۴- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود و معشوق و خدا سه تکه شده است. و این مالیخولیائی ترین و پیچیده ترین نوع شخصیت است. که در جوامع شرقی و اسلامی این نوع شخصیت فردی و اجتماعی و حکومتی بسیار فراوان است.
۳۲- و اما آن جماعت سه شقه شده مقلدان کور و کر این اولیای الهی هستند که مخلوطی نامحلول از دنیا پرستی پنهان و عشق فاسقانه و عرفان نمادین و سینمائی می باشند. و این نفاق آخرالزمانی است و ظهور هویت دجالی!
از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۱۳
@akharozzaman2
Nooreomid.net
 

دیدگاه ها بسته است.