دشمنان عشق عرفانی

دشمنان عشق عرفانی
۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به

بیشتر بخوانید
ماندنی ها و رفتنی ها

ماندنی ها و رفتنی ها

۱۲- آنچه که گذشت و از دست رفت دوست داشتنی می شود حتی شقی ترین دشمنان که می روند و می میرند دوست داشتنی می شوند.

۱۳- آدمی چون می میرد کل زندگیش را دوست می دارد و

بیشتر بخوانید
خودشناسی جنسی

نقش عضو جنسی در عشق و نفرت و مفاسد:

۱۰- عشق به همسر عین عشق به خویشتن است به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود مثل اینست که باطن کسی به صاحب خودش

بیشتر بخوانید
رشد خرافات و فساد و فروپاشی جامعه

از علل رشد خرافات در جامعه و نتیجه آن:

۴۸- یکی دیگر از علل رشد خرافات در جامعه نامفهوم بودن و کلی بودن واژه ها و ارزشهای کلیدی قرآنی و اسلامی مثل ایمان و کفر و شرک و نفاق و صدق و کذب و

بیشتر بخوانید
معنای خرافه

معنای خرافه

۲- از جمله واژه های شدیداً بازیچه و پوچ و بی مفهوم که هر کسی آنرا بر علیه مخالف خود بکار می گیرد واژه خرافه و خرافاتی است که در باره هر نوع اندیشه و باور متافیزیکی بکار می رود و کل

بیشتر بخوانید
سرنوشت تراژیک عشق

سرنوشت عشق در آخرالزمان

۹۹- و اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد و لذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد

بیشتر بخوانید
ای فرزند آدم و حوا

ای فرزند آدم و حوا
آنگاه که نمی دانی راست می گویی و آنگاه که می دانی ریا می کنی. آنگاه که می توانی میگویی نمیدانم و آنگاه که می دانی می گویی نمی توانم. آنگاه که عالمی خود را به دیوانگی می زنی و

بیشتر بخوانید
حق انسان بودن و آزادی بیان

برتر از جان

آن حقی که در انقلاب ۵۷ از نفس ناطقه مردم ایران قیام کرد حق آزادی بیان بود که آرمان مشترک همه افراد و گروه ها بود یعنی حق انسان بودن! و مردم ایران در آن قیام بر آستانه خلق جدید انسان

بیشتر بخوانید
آزادی و حق انتخاب در قلب قرآن

چرا رسول خدا (ص) آیهالکرسی را قلب قرآن نامیده است؟
قلب هر چیزی سرچشمه حیات و هستی آن چیز است و آیهالکرسی را اکثر مسلمین از بَر میخوانند و برای رفع همه گرفتاری های خود فوت میکنند بدون آنکه بدانند که این خاصیت از چه

بیشتر بخوانید
راه نجات کشور از بحران

چرا آیهالکرسی تنها راه نجات از بحران است؟

“هرگاه که در محاصره فتنه ها قرار گرفتید به قرآن رجوع کنید” رسول اکرم-

اجبار در دین در طی چند نسل موجب رویگردانی مردم از نظام و نیز رویکردشان به دشمن بوده است یعنی اراده

بیشتر بخوانید