اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها

اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها:

۲۶- زنی که با شوهرش اخم و سنگین و بدسلیقه و بیحال است و درد دل نمی کند و در بیرون خانه لبخند به لب دارد و با همه نامحرمان می جوشد زنی بی حجاب و بی عفت است و عاقبتی ناخوش دارد. حتی اگر چادر و نقاب داشته باشد.

۲۷- اصلا حجاب و عفاف امری باطنی و عاطفی است وگرنه خود حجاب و چادر و نقاب هم می تواند بعنوان ابزاری برای جلوه گری و جلب نظر مردان نامحرم بکار رود.

۲۸- حجاب و عفاف اینست که فرد به نامحرم نگاه نکند نه ظاهراً و نه باطناً و با مکر. و نیز کاری کند که نگاه نشود. نگاه نکردن و نگاه نشدن اساس حجاب است.

۳۱- بی حجابی و جلوه گری زن در ملاء عام اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده هاست. زیرا شهوت انگیزی اساس کینه اندوزی  و خشم و حرص و جنون است.

از کتاب حکمت نوری تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۲

@khodshenasi4

nooreomid.net

دیدگاه ها بسته است.