کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول

کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۳۰- کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب

بیشتر بخوانید
عشق مسیحائی

اینست یگانگی:
۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فریادِ زن

کتاب صوتی فریادِ زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۴۸- کتاب صوتی (۱) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۲) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۳) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
همه کتاب های صوتی در سایت

بیشتر بخوانید
اعتیاد و از میان برخاستن

اعتیاد و از میان برخاستن
 … ولی در دوران کوتاهی که از طریق روان درمانی مشغول معالجه معتادین به مواد مخدر بودم و بسیاری از آنها را ترک دادم به ناگاه مواجه با حقیقت تلخی شدم و آن این بود که دیدم ظلم بزرگی به

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه

بیشتر بخوانید
آخرالزمان ازدواج

آخرالزمان ازدواج
 … و لذا امروز در عصر حاکمیت مطلقه و تمام عیار صنعت است که ازدواج به عنوان « تعهد سپاری زمان » در حال انقراض است: آخرالزمان! تا جائی که دیگر کسی حاضر نیست بیش از یکبار با یک نفر همخوابه شود و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی

کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۹۹–  کتاب صوتی (۱) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۲) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۳) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌)

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

اینست یگانگی
۰+۱+۲۰۵- سخن یگانه، توضیح واضحات است. توضیح آنچه که هست، می باشد. لذا سخنی سهل و ممتنع می نماید ولی با اینحال، بطرزی غیر منطقی زیر و رو می کند. اینست یگانگی!
۰+۱+۲۰۹- بازی قلمرو تجربه بیگانگی است. آنکه تا به آخر بازی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۴) دائره

بیشتر بخوانید
انسان یگانه

انسان یگانه
۰+۱+۱۶۶- زن، یگانه است تا آنگاه که مردی وی را لمس کند. و مرد بیگانه است تا آنگاه که زنی را لمس کند و بخود آید و به تازگی بر بیگانگی خود آگاه شود و به همت تقوا و جهاد بر علیه نفس

بیشتر بخوانید