فلسفه عرفان درمانی:

فلسفه عرفان درمانی:
تعریف عرفان درمانی
عرفان چیست؟
درمان چیست؟
بیماری چیست؟
انواع امراض
اشیاء
عشق ها
هراس ها
تبلیغات و وسوسه ها و شایعات
بخود-آئی به عنوان تنها راه درمان
معنای پیر
چند نمونه از عرفان درمانی
دانلود کتاب:
 ۵۹- کتاب صوتی  فلسفه عرفان درمانی

بیشتر بخوانید
زمان تنهائی

زمان تنهائی
آخرالزمان، عرصه تنهائی انسان است. عرصه ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچکس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا

بیشتر بخوانید
مذهب اصالت عشق

مذهب اصالت عشق
عشق شمشیر است آنهم با دوسر            یک سرش بر خود زند یک سر دگر
تقدیم به :
همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق، نه گفته و یا با آن بازی و مکر

بیشتر بخوانید
۷۷۷ راز توحیدی

اینست یگانگی
۰+۱+۴۶۳- انسان تا پوچ نشود و پوچی اش را تصدیق نکند لایق و طالب محبت نمی شود یعنی با یک انسان یگانه ای که خود را نابود کرده است. اینست یگانگی!
۰+۱+۴۷۹- یگانه شدن عین مردن در هر لحظه می ماند آنگاه که

بیشتر بخوانید
بارانداز حکمت

بارانداز حکمت
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست مطالب :
زندگی آرمانی(بهشت زمینی)-فلسفه تاریخ اسلامی-ناب گرائی-عشق ورزی خدا-خوشبختی یعنی چه؟-شهامت بودن-اقتصاد اسلامی-یکبار دگر حسین(ع)-راز غریزه جنسی-فراق و وصال-در باره فرقه غالیه-در وادی بیماری-توشه آخرت-بهائی گری-عرفان و ستاری-معنای انقلاب-رو به رو-راز مدرسه-ضرورت و امکان-حدیث عشق-حکمت چیست؟-اشارات

بیشتر بخوانید
نامه های عرفانی

نامه های عرفانی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
عبودیت-شقاوت-توکل-راز شب-خودشناسی-ناجی موعود-دوست داشتن-تلاوت-روزمرگی-جادوی عرف و شرع-جادوی آبرو-راز کتابخوانی و قلم – دیدار یار در غربت-گناه-محبت زنانه-محرم و نامحرم-اخلاق آخرالزمان-وجودیابی-آزادی ضد آزادی-ایمان و خرافه-سر زندگانی عارفان-عرفانهای دوزخی-دل و هوای نفس-آخرالزمان کجاست-معمای آرام و قرار-عدالت و مساوات-معمای پیشرفت-ابن

بیشتر بخوانید
کتاب حکمت حکومت – عدالت

کتاب حکمت حکومت – عدالت

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۰- امروزه اگر حکومت چین کمونیست مقتدرترین و موفق ترین حکومت در جهان است بدلیل استحکام خانواده و زناشوئی در جامعه چین است و عموماً جوامع شرق دور و زردپوستان از این ویژگی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی)

کتاب صوتی خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی)
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست موضوعات:
جلد اول: الله – بسم الله الرحمن الرحیم – الهیت – علویت (علی ) – ربوبیت (رب )- حقیقت (حق) – احدیت (احد)- حیات (حی) – اراده – خلقت (خالق)-
===========
  جلد

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه جهانی دین

کتاب صوتی فلسفه جهانی دین
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست موضوعات:
 آیا خدا وجود دارد؟ – اصول سه گانه دین – کفر و ایمان – علوم و فنون نابودگی – ارکان برزخ وجود انسان – تن آدمی – عشق – فسق – آزادی – شریعت

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی معماهای عرفانی – سؤالات از یاد رفته

کتاب صوتی معماهای عرفانی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : 
 فصل اول : سئوال های بزرگ : 
ممکن – دروغ – شاهد – خودِ خودم – پاسخ – معنا – بی سوراخ – ارزش – شانس – زندگی – الهام
فصل دوم : سئوال

بیشتر بخوانید