اینست یگانگی

یگانگی

۰+۱+۲۹۸- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۰۹- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و هیچ شفائی نیست جز دل کندن از کسی که از وی انتظار محبت داری. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۱۰- کسی را که دلی نیست بیمار نیز نمی شود. زیرا عنصر یگانگی را ندارد. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۱۴- همه تبهکاران حرفه ای نهایتاً خیّر می شوند و چه بسا موسسات خیریه برپا می کنند. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۲۷-آنکه بود و نبودش را یکی نیابد هنوز ظالم است زیرا عدالت یعنی یگانگی بود و نبود. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۲۸- انسان لااقل بهنگام مرگش جبراً برای لحظاتی یگانه می شود وگرنه نمی تواند بمیرد. فقط انسان یگانه با شوق می میرد زیرا هیچ دوگانگی بین مرگ و زندگی نمی یابد. اینست یگانگی!

۰+۱+۳۳۴-یگانگی در چشم ابلهان همان رسوائی است و لذا همرنگ جماعت می شوند و در این همرنگی است که بالاخره رسوا می شوند. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.