ترس – جمال – همتائی و بی تائی

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی : ترس – جمال – همتائی و بی تائی
۶- ترس محصول اسارت انسان در زمان است و زمان همان دالان تاریکی است که حوادث را می زایاند.
۷- اگر تغییر نمی بود ترس نمی بود و تغییر فرزند زمان

بیشتر بخوانید
ن والقلم

ن و القلم 
۳۴- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.
۳۵-

بیشتر بخوانید
زمینه ای در عرفان خانواده

زمینه ای در عرفان خانواده
مقدمه :
این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی زن (زن شناسی )

زن شناسی
زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگونِ مرد است که بطرز جنون آمیزی به این باور ریائی نسبت به خودش می رسد که موجودی ضعیف و ابله می باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید

بیشتر بخوانید
درد خدا ( علل بیماری ها )

علت درونی بیماریها
مسئله بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین

بیشتر بخوانید
فلسفه غرایز – خودارضائی

فلسفه غرایز – خودارضائی
مسئله خود – ارضائی اما واقعه ای بس عظیم و حیرت آور و بسیار قابل تفکر است که بندرت در باره اش بطور جدی اندیشیده شده است. لمس فرد از خودش: نوازش کردن خویشتن! آیا این تنگاتنگ ترین و نزدیکترین و

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی مرد

چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟
زن، نبی نمی شود زیرا نیازی ندارد. زن موضوع «خبر» است و مرد در باره زن است که با خبر (نبی) می شود. زن خود جسمانیت خبر(نبوت) است لذا دین زن تماماً از همان آغاز چیزی جز معرفت

بیشتر بخوانید
هزار لب لباب

هزار لب لباب:
اسلحه مومن، توبه است.
ظن مومن همواره درست از آب در می آید.
حدس مومن از یقین کافر، درست تر است.
دروغ گفت کسی که ادعای ایمان کرد در حالیکه هنوز آرزوئی در سر دارد.
براستی که مومنان مهربانند.
اگر مردم جهان

بیشتر بخوانید
ازدواج و زناشوئی – آدم و حوا

ازدواج و زناشوئی
رابطه زن و مرد هم یکی از این ارتباطات است و بلکه شدیدترین ارتباط انسان در جهان است و عمیق ترین مبادلات در این رابطه رخ می دهد زیرا روح با تمامیت خودش در این رابطه وارد می شود و لذا روحانی

بیشتر بخوانید
اخلاق عرفانی

اخلاق عرفانی
۱- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین

بیشتر بخوانید