غزل هستی

غزل هستی:

دفتر اول:

۱-درد دلی با هیچکس           ۱۵- صفیر عشق                   

۲-پرتگاه لحظات                  ۱۶- ای همپاره آواره             

۳-بارش آفتاب                    ۱۷-نیم نگاهی از نخستین روزنه    

۴-توت فرنگی،زن،زندگی-خدا   ۱۸-اندیشه عشق        

۵-نقاشی تاریخ توده ها          ۱۹-سر خلقت            

۶-تولد جاودانه خدا               ۲۰- آنگاه        

۷-حضور ذهن                    ۲۱-ره توشه 

۸- فرشته عشق                  ۲۲-انبساط حضور

۹- رقص آفتاب                   ۲۳-انبساط موی

۱۰- تفسیر عشق                 ۲۴-انبساط نقطه

۱۱-مرگ واژه عشق             ۲۵-حضوری انسانی 

۱۲ -پیش بینی یک اتفاق        ۲۶- سفر عشق    

۱۳- کابوس تن-بی صبری جان ۲۷-لوح سرنوشت

۱۴-آه ه … یعنی که خدا             

دفتر دوم:

۱-الماس سیاه                  ۱۱-خدای دو پا    

۲-وضوی دل                   ۱۲-شیطان عاشق پیشه               

۳-میزبانیِ دل                   ۱۳- در جستجوی یک نگاه  

۴-فصول جان                   ۱۴- سه سوره       

۵-آن دگ نیمه جان            ۱۵-نماز در هر دم  

۶-عشق ورزی                 ۱۶-ال لا شو – ال لا شو

۷-سیمای شهر ما              ۱۷-شورش اهالی کندوان

 ۸- از پشت دیوار لحظات    ۱۸-شبگردیِ آفتاب

۹-راز حیات                    ۱۹- آخرین پیام عقل

۱۰-زندانی به نام انسان 

دفتر سوم :

۱- تاریخ عشق( بر ویرانه لحظات)

۲- قاموسِ عشق

۳-پایان شب نشینی

             

۳ –کتاب صوتی(۱) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳

۳ –کتاب صوتی(۲) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳

۳ –کتاب صوتی(۳) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳

۳ –کتاب غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳

                       

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.