چنین گوید پیر مغان

چنین گوید پیر مغان:

مطالب کتاب:

۱- مغ مغانه

۲- ملت مغانه

۳- حکمت مغانه

۴- اخلاق مغانه

۵- راز مغانه

۶- عشق مغانه

۷- حقوق مغانه

مغ مغانه:

۱- قبل از اینجا، من آنجا بودم. و آنجا هیچ جائی نبود زیرا آنگاه اصلاً جائی نبود زیرا گاهی نبود. و جز نبود هیچ چیزی نبود. و نبود هم نبود. نه جائی بود نه جهانی نه زمین و نه آسمانی بود و نه مکان و زمانی بود. و فقط من بودم و من یک احساس محض و مطلق بود که در مکانی و جائی نبود. من بودم بی آنکه باشم. من بودِ نبود بودم. من نبودم و می دانستم که نیستم. من اینگونه بودم در ازل آنگاه که جائی نبود که من در آنجا باشم و با اینحال بودم بی آنکه باشم.

۲- کسی که نیست و می داند که نیست پس هست. این چگونه ممکن است؟ 

۱۲۱– کتاب صوتی (۱) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۱– کتاب صوتی (۲) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۱– کتاب صوتی (۳) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۱– کتاب صوتی (۴) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۱– کتاب صوتی (۵) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

۱۲۱– کتاب صوتی (۶) چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

کتاب چنین گوید پیر مغان – ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

از کتاب چنین گوید پیر مغان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.