پدیده شناسی گناه

دروغگوئی

۲۰- بسیاری از دروغها تبدیل به مجموعه ای از سازمان رفتاری و رسوم و صفات در بشر شده اند مثل ناز زن، تعظیم و چاپلوسی، عشق بازی، بسیاری از تعارف ها، عبادات سهوی، مراسم عروسی و عزائی، آرایش، بازیها. 

۳۸- اساس تعلیم و تربیت دروغ است زیرا همه کودکان با بازی و قصه رشد می کنند که دو تا دروغ رسمی و مصلحتی است.

۴۰- امروزه دروغ تبدیل به یک هنر و صنعت عظیم جهانی شده است که تبدیل به تفریح روزمره بشر مدرن شده و سرنوشت جوامع را رقم می زند یعنی سینما که ذاتش بر دروغ و ریا است یعنی نمایش و بازی و قصه. و این هنر جایگزین مذهب شده است و لذا دروغ را قداست بخشیده است. توقع صدق از انسان سینما زده ناممکن است. برای انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست.

۴۱- بشر مدرن راستگوئی را بکلی فراموش کرده است زیرا از طبیعت خارج شده و به محاق صنعت و ظلمت افتاده است.

کتاب صوتی پدیده شناسی گناه:

فهرست مطالب :

دروغگوئی (ریا ) – زنا – تکاثر (استکبار ) – ربا – ترس (از مرگ ) – دزدی – نسخ شریعت (فسق) – گناه شناسی – معنای توبه – معنای شیطان – بی گناهی ( عصمت و عشق ) 

 ۱۰۱- کتاب صوتی (۱) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۲) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۳) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۴) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸(Phenomenology of Sin)

 ۱۰۱– کتاب پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.