ن والقلم

ن و القلم 

۳۴- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.

۳۵- انسانهای گناهکار به سوی جنون می روند زیرا در آن واحد هم دلشان می خواهد که خدا و آخرت باشد تا با مرگ نابود نباشند و هم نمی خواهند باشد چون حساب و کتاب و عذاب خواهند داشت. این تضاد موجب اختلال حواس و خشم و عصبیت و جنون تدریجی می شود. همه امراض اعصاب و روان حاصل این تناقض فکری و روانی است زیرا شبانه روز بلاوقفه اعصاب و ذهن و احساس آنها از این بودن و نبودن دچار استهلاک و تضاد و جنگ با خودش می باشد.

از کتاب ن و القلم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۱۶

فهرست کتاب : 

۱- من و قلم       ۲- من و قرآن    ۳- من و قیامت

 ۶۵- کتاب صوتی (۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۶) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۷) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۸) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۹) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۰) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵– کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.