معمای آرام و قرار

معمای آرام و قرار 

۴۳۶- آرام و قرار گرفتن یعنی آرام و قرار گرفتن در خویشتن! آیا نه اینست؟

۴۳۷- ولی گویا هیچکس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به کسی نمی دهد و دمادم او را بسوی خود وسوسه می کند و بیقرار می سازد و از خویشتن بیرون می آورد و به بازی میگیرد.

۴۳۸- پس اشیاء و آدمها و بازیهاست که به انسان امکان قرار و جلوس در خویشتن نمی دهد. پس کافیست که دست از بازی با اشیاء و آدمها بردارد تا آرام و قرار گیرد.

۴۳۹- ولی به لحاظی دیگر آدمها دست بهر کار و تلاش و بازی و رابطه ای که می زنند به قصد آرام و قرار گرفتن است ولی همین راه و روش خود ضد مقصود انسان از هر تلاشی است زیرا هر چیزی که انسان را از خودش بیرون آورد موجب بیقراری است.

۴۴۰- آدمها می گویند بگذار به اندازه کافی اشیاء و امکانات و ثروت و رفاه جمع آوری کنم تا آنگاه بتوانم در خود قرار و آرام گیرم ولی چنین لحظه ای هرگز فرا نمی رسد….

از کتاب نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

۱۰۸- کتاب صوتی (۱) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۲) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۳) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۴) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۵) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۶) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۷) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸- کتاب صوتی (۸) نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

۱۰۸– کتاب نامه‌های عرفانی ( ج ۲ ) – ۱۳۸۸

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.