آیا است است؟

آیا است است؟

نمی دانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم. فقط یکبار بود، نه بیشتر. نمی دانم کجا بود و کی. فکر میکنم هیچ جائی از مکان و زمان نبود.

فقط یکبار بود که او را دیدم.

نمیدانم چگونه بگویم که دلتان پاک بسوزد. نمیدانم چگونه وصف جمالش کنم که عقلتان پاک ببازد و جانتان تازه گردد.

نمی دانم به چه صورت دیدمش:

آنی در صورت طفل شیرخواره ای،

آنی در صورت صنم زیبا و پری روئی،

و آنی در صورت پیر زالی، به پیری هزاران هزار سال، به پیری آدم،

و آنی به صورت «من»

و آنی هیچ نبود و جز من کسی نبود.

و همه اینها یک «آن» بود و هزاران سال طول کشید که این «آن» بر من گذشت.

آنچه را که می نالم و چه خام و بچه وار،  حسرت دیدار اوست و تلاشی در وصف جمال او و همین.

از کتاب آیا است است؟ تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۲ – کتاب صوتی(۱) آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰ (IS IS IS?)

۲ – کتاب صوتی(۲) آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰(IS IS IS?)

۲ – کتاب آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰ (IS IS IS?)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.