مرگ چیست؟

مرگ چیست؟

۱- حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتهای جسمانی و نیازهای مادی است.

۲- با مرگ، همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاسته از نیازهای تن از میان می رود. البته بواسطه بستگی و عادت یک عمر به بدن و نیازهایش به سرعت این نیازها و امیال و احساسات از میان نمی رود و تا مدتی خماری های بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواهد بود مثل عادت به گرسنه شدن و خوردن، عادت به خوابیدن، عادت به همخوابگی با جنس مخالف و عادت به فعالیتهای معیشتی و سیاسی و عادت به اندیشیدن در امور مادی و احساسات ناشی از این عادات.

۳- با حذف این فعالیتها و عادات و عواطف ناشی از آن می توان تصوری از حیات پس از مرگ بدست آورد.

۴- نفس آدمی بدلیل همزیستی با تن و روح از این هر دو برداشت هائی می کند. از تن، صورتی لطیف حاصل می آید و از روح هم اراده به وجود داشتن.

۵- آنچه که پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است. و سخت ترین کار در این عرصه درک و شناخت و کنار آمدن با نفس مجرد خویش است.

۶- نفس مجرد چیست؟ نفس، مخلوق ازدواج تن و روح بشر است که با مرگ، والدین خود را از دست می دهد و آنچه که از این دو بطور ابدی می یابد بودن است و اراده: بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی.

۷- برخلاف تصور عامه آنچه که پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکه نفس است. طبق کلام خدا روح با مرگ آدمی بسوی خدا پرواز می کند و تن در خاک می شود.و نفس باقی می ماند که مستقل از تن و روح به حیات خود ادامه می دهد و این نفس همان وجودیت اخروی و ابدی است.

از کتاب پدیده شناسی گناه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص۲۲

 ۱۰۱- کتاب صوتی (۱) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۲) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۳) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

۱۰۱- کتاب صوتی (۴) پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin) 

۱۰۱– کتاب پدیده شناسی ‌گناه – ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.