ازدواج و زناشوئی و تنهائی

ازدواج و زناشوئی

این را بدان که تا یکی هستی و مجردی با خودی پس تنها نیستی و چون دو تا شدی بی خودی و لذا تن تو ها و هویش در می آید از بی کسی اش. زیرا روحت در همسر تو جا خوش می کند ولی همدمی نمی یابد و در آنجا بی کس است و تن تو هم این سوی آن جا مانده است و اینست تنهائی که جدائی و طلاق تن و روح توست که همسرت بین آن دو حائل شده است. 

پس انتظار و اندیشه رهائی از تنهائی در ازدواج اساس جهل در ازدواج و زناشوئی است و اساس همه مسائل و سوء تفاهمات لاینحل این عرصه مالیخولیائی! این راز را فهم کن تا زناشوئی را جهنم نسازی و مرتکب جنون و جنایت نشوی!

از کتاب اخلاق عرفانی ص ۱۳

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.