عدل و ظلم

عدل و ظلم

این را بدان که در هر امری نهایتاً این خود توئی که به خود ظلم می کنی و هیچ کس قادر نیست که بدون اراده خودت به حریم وجود تو تجاوز کند و تو را وادار به کاری نماید و حداکثر اینست که جانت را در راه دفاع از عزت و شرف خودت فدا می کنی و شهیدی به درگاه حق، این پیروزی عظیم است.

ظلم پذیری یعنی اجازه می دهی که حریم و حدود وجودت را در هم شکنند و عزت و شرف و قداست وجود را خدشه دار کنند و امر غیر حق را بر تو جاری سازند و این عین زنای وجدان است که تا فرد نخواهد نمی توانند به او تجاوز کنند مگر به مرده اش که فاقد روح و وجدان است.

از کتاب اخلاق عرفانی ص ۱۰

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.