تربیت فرزند

فرزند

اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن! در این معنا بمان!

دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو! و این ذات تعلیم و تربیت فرزند است.

پس تو فرزندت را تربیت نمی کنی بلکه خودت را تربیت می کنی. پس به فرزندت امر و نهی کن از روی محبت تا بتوانی به نفس خودت امر و نهی کنی. پس بوالهوسی خویش را به حساب مهر و محبت و ایثارت به فرزند مگذار. فرزند پرستی تو عین خودپرستی توست او را مپرست تا دشمن جانت مسازی.

از کتاب اخلاق عرفانی ص ۱۳

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.