بیماری و تطهیر نفس

بیماری و تطهیر نفس

۳۶- پس بدان که رجوع به دوا و دکتر خیانتی بزرگ در حق خویشتن است و به مثابه از دست دادن فرصتی کم نظیر جهت تقرب الی الله می باشد و تزکیه و تطهیر نفس. در حالیکه رجوع به دوا و دکتر مصداق خسارتی در دنیا و آخرت است که کمترین خیری ندارد و فقط بیماری را تعمیق و پنهان می سازد. مثلاً یک سرماخوردگی و آنفولانزا را تبدیل به سینوزیت و میگرن و آسم می کند و الی آخر!

۳۷- ولی دانستن محض این حقایق بدون توبه و تقوا و جهاد اکبر و کسب معرفت و اجرای آن در زندگی روزمره، فقط آدمی را مقلدی کور و کر می سازد و می پندارد که اگر برای بیماری خود و خانواده به دکتر نرود مشکل حل است. ولی چنین نیست!

۳۸- برخی هم می پندارند که اگر بجای دوا و دکتر به عطاری و داروهای گیاهی و سنتی رجوع کنند عارف شده اند و رستگار! ولی چنین نیست!

از کتاب مبانی عرفان عملی ص ۳۶

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.