عرفان چشم

عرفان چشم

۱۰۷- چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریکخانه ای که این عکسها را در خود ظاهر میکند و این عکسها هستند که تمام اندیشه و امیال و اراده ما را هدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند.

۱۰۸- نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاههای بی حجاب و ناامن است و نگاههای شیطانی که شبانه روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالیخولیا می کشاند.

۱۰۹- امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی عصر مدرنیزم هستند که بشر مدرن را نسبت به ذات الهی خود کور کرده و دچار نسیان کامل ساخته اند.

۱۱۰- انسان دیوانه مدرن اصولاً در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و عمدتاً نگاه می شود و این انهدام شهادت انسان بر خلقت و هستی خویش است و لذا انسان مدرن یک بازیچه محض است که تحت الشعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است. و اینان مصداق آن آیه هستند که پس از مرگشان کور برانگیخته می شوند و با حیرت می گویند که خدایا ما که در آن دنیا چشم داشتیم پس چرا اینک کور هستیم.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص۱۴

 

 ۹۶- کتاب صوتی (۱) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۲) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۳) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۴) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۵) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۶) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.