سرّ دیالکتیک (دیالکتیک شناسی)

سرّ دیالکتیک (دیالکتیک شناسی) 
بسم الله الضاد
۱- خداوند از هر چیزی دو تا آفرید یک زوج یک نر و ماده، یک مثبت و منفی، یک بود و نبود. پس هر چیزی ضدی دارد که در همان چیز نهان است و خود همان چیز است.

بیشتر بخوانید
در وادی جذبه (باده عرفانی)

در وادی جذبه (باده عرفانی) 
بسم الله المخدّر
۱- وادی جذبه یا مستی عرفانی را نخستین وادی از سیر و سلوک عرفانی در وجود یک مرید در رابطه با پیر دانسته اند. و این نخستین باده شراب روحانی است که مرید از دست پیر مینوشد

بیشتر بخوانید
اهل دل و محبت

اهل دل و محبت
۲۷- فقط کسی که درد فهمیدن داشته باشد می تواند دیگران را دوست بدارد و یا لااقل دشمن ندارد. درد فهمیدن همان درد آدم بودن است و همین درد است که وحشی ترین حیوان دو پا را صالح می سازد و

بیشتر بخوانید
فطرت شیعی و تشیع فطری

فطرت شیعی و تشیع فطری
۱- در شرایط معمولی یک جوان نوبالغ مظهر شکوفائی فطرت است. جوانمردی، صداقت، حق پرستی، شهامت، از خودگذشتگی، ظلم ستیزی و عشق به عالم و آدم از جمله این خصوصیات فطری است. جوانان در هر دوره تاریخ و در هر

بیشتر بخوانید
فلسفه رنج و اندوه آدمی (فلسفه انسانیت)

فلسفه رنج و اندوه آدمی (فلسفه انسانیت)
ترس از تنهائی علت العلل همه رنجهاست و ترس از مرگ هم معلولی از این ترس است. ترس از رسوائی و فقر و بی آبروئی جملگی محصول ترس از تنهائی هستند. اگر ترس از تنهائی نباشد هیچ رنج

بیشتر بخوانید
خودکشی

خودکشی
هرگز فقر و نداری و ورشکستگی و ناکامی و تنهائی و رسوائی جمعاً بخودی خود قادر نیست که انسانی را بخودکشی بکشاند. بدبختیها از هیچ نوعش نمی تواند علت خودکشی باشد بلکه می تواند توجیه و توضیح و بهانه منطقی خودکشی باشد و خود

بیشتر بخوانید
پاسخ به سئوالات پراکنده

 پاسخ به سئوالات پراکنده:
س – شما خودتان به اعتراف خودتان در همه امور زندگی یک شکست خورده کاملی. پس چگونه می توانی راه سعادت و پیروزی را به دیگران نشان دهی و هدایتشان کنی؟
ج- من یک شکست خورده کاملم زیرا برای خودم در

بیشتر بخوانید
فطرت خدا و فطرت بشر

فطرت خدا و فطرت بشر
۸- پس فطرت همه آدمیان پاک و حنیف و الهی است و انسان پست فطرت نداریم بلکه فقط کسانی هستند که از فطرت خود بیگانه شده و الهیت خود را از یاد برده اند بواسطه القائات و تعلیمات شیطانی که

بیشتر بخوانید
علت درونی بیماریها

علت درونی بیماریها
بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را می توان به همین

بیشتر بخوانید
محاق

محاق
هر چیزی تا مطلقاً نفی نگردد اثبات نمی شود از جمله خود خدا.
و اصلاً خود وجود خدا منشأ چنین وضعیتی است یعنی لااله الاالله:
نیست خدائی مگر اینکه نبودش کاملاً ثابت شود و نبودش همان انسان است که جانشین اوست.
————–
«راز» چیزی

بیشتر بخوانید