ملاک ایمان

ملاک ایمان

۱۱- ترس از مرگ، ترس از فقر، ترس از بی آبروئی، ترس از تنها شدن و ترس از نابودی ملاکهای اساسی در تشخیص ایمان خویش است. مومن کامل کسی است که همه این امتحانات را با سربلندی پشت سر نهاده است و در مقابل این نوع تهدیدها و مصائب ایمانش را از دست نداده است یعنی متوسل به غیر خدا نشده است و تن به خودفروشی ها و حرامی ها و گناه و فسق و دریوزگی نداده است و صبر و متانت و عزت نفس و پاکدامنی را حفظ کرده است. و هر که همه این مراحل و امتحانات را با سربلندی بگذراند به کمال ایمان که مقام عصمت و امامت وجودی است می رسد و این مقام انسان کامل است.

۱۲- در فرهنگ اسلامی و خاصه شیعی، مومن کسی است که یا خود دارای امامت باطنی است و یا دارای امامی زنده در بیرون است. و در غیر اینصورت به مقام ایمان نرسیده است. انسان بی ایمان به لحاظ عقل و معرفت دینی هنوز بالغ نشده است.

۱۳- در تعریف قرآنی مومن کسی است که دین و معارف و فضائل اخلاقی در او قلبی و خودجوش و طبیعی شده است در درجات. یعنی برای حفظ تقوایش جان نمی کند و مجبور به تظاهر یا ریا نیست. همانست که هست و طبعاً انسانی متقی و اهل فضیلت و اخلاق حسنه است در درجات.

از کتاب بارانداز حکمت ص ۷۵

 ۹۳- کتاب صوتی (۱) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۲) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۳) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۴) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۵) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۶) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۷) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۸) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۹) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳– کتاب بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.