خواب خوب یار

خواب خوب یار

دلبر و دلداده خود مائیم ما

از منی و از توئی گشتیم رها

حالیا از خواب بیدار آمدیم

از درون قبر پر بار آمدیم

دلبری جز ما نباشد در جهان 

بایدش دل برد از پیر و جوان

تا دل اندر سینه حبس خویش بود

مرده ای بد کینه و بد کیش بود

دل بباید برد از این مردمان

تا زگور تن برون آیند چو جان

۱- « بگو آیا می خواهید زیانکارترین آدمها را به شما معرفی کنم؟ کسانی هستند که همه تلاشهایشان در حیات دنیا نقش بر آب و باطل شد در حالیکه می پندارند که بسیار نکوکارند. این بدان دلیل است که نشانه های پروردگار و دیدارش را انکار کرده اند…» کهف ۱۰۵-۱۰۳

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد هشتم

۱۳۷– کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

)

۱۳۷– کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.