دعای سباسب

دعای سباسب

« و موسی درون خود ترسی را احساس کرد. گفتیم مترس! همانا تو برتری و آنچه در دست داری را بیفکن تا آنچه ساخته اند را به سرعت بگیرد که آنچه ساخته اند مکر ساحر است و ساحر از هر طرفی که درآید پیروز نمی شود. پس ساحران در حال سجده بر زمین افتادند در حالیکه می گفتند: ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی. پس همانجا مغلوب شدند و خوار و کوچک گردیدند. پس حق واقع شد و آنچه انجام می دادند باطل گردید. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را بر دریا بزن پس شکافته شد و هر قسمتی چون کوهی عظیم گردید.»

پناه بردم به الله رب من و رب هر چیز، از سِحر هر ساحری و خیانت هر خیانتکاری و مکر هر مکر کننده ای و از شر مردم دل آزار و زبان زهردار و ملامت کننده و از شر هر صاحب شری و تهدید هر درنده خوی صاحب قدرتی و غلبه هر دشمنی و شماتت هر کینه توزی.

قسمتی از دعای سباسب

 ۱۳۹-کتاب صوتی (۱) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

۱۳۹-کتاب صوتی (۲) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

۱۳۹کتاب مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) – ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.