قانون چیست؟

قانون چیست؟

قانون، مجموعه احکام و اصول و فروعی است که راه و روش افراد و گروههای اجتماعی را در کلیه امور زندگی دنیا معین می کند.

قانون بر دو نوع است: قانون خدا و قانون شیطان. قانون خدا همان است که بواسطه انبیای الهی به بشر معرفی شده است و از بطن فطرت انسان از جانب خدا آمده است. و این قانونی است که انسان را در دنیا به سلامت و آرامش و سعادت و رشدِ عقلی و روانی می رساند و در آخرت هم به زندگی لذت بخش و مقدس جاودانه می رساند و انسان را از تباهی و عذابها و بدبختیها می رهاند. اگر انسان به این قانون که حق انسان است قلباً و صادقانه و خاشعانه تسلیم شود و آن را راه و روش اندیشه و احساس و عمل و شناخت خود قرار دهد که به دوستی با خدا می رسد و رستگار می گردد ولی اگر تکبر نموده و انکار ورزد و یا بخواهد با دین خدا هوسبازی و فریبکاری نماید آنگاه به امر خداوند قانون دیگری برایش نازل می شود که همان قانون شیطان است که بدست ستمگران و قدرتمندان مکار بر بشر جبارانه حاکم می شود و او را به انواع عذابهای فکری و عاطفی و جسمانی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مبتلا می کند.

مومنان هرگز مشمول قوانین شیطان نمی شوند هر چند که در جوامع شیطانی زندگی کنند.

هر چه که قوانین بشری بیشتر و شدیدتر می شود و با قاطعیت بیشتری به تصویب می رسد بزهکاری و جنایت و خلافکاری ها هم بیشتر و شدیدتر می شود و این نشان می دهد که این قوانین ماهیتاً شیطانی اند و قوانین دوزخ می باشند و فقط بر عذابها و فشارها و ستم ها می افزایند.

هر چه که بر این قوانین افزوده می شود پیچیده تر و مخوف تر می گردد.

هرگز این قوانین که در مجلس های کشورهای جهان تصویب می شود نتوانسته و نخواهد توانست که کمترین اثری در جهت بهبودی وضع بشر داشته باشد زیرا شیطان وظیفه ای جز این ندارد و بایستی با قوانین خود کافران و ریاکاران و متکبران را عذاب دهد.

از کتاب خلقت دوباره ص ۱۳

۱۳ – کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.