محاق

محاق

هر چیزی تا مطلقاً نفی نگردد اثبات نمی شود از جمله خود خدا.

و اصلاً خود وجود خدا منشأ چنین وضعیتی است یعنی لااله الاالله:

نیست خدائی مگر اینکه نبودش کاملاً ثابت شود و نبودش همان انسان است که جانشین اوست.

————–

«راز» چیزی جز رازِ حق ابطال انسان در عالم خاک نیست. درک این راز به مثابه ی درک کل انسان است و این راز که حقیقت تلخ است اگر انکار شود و چون قند است اگر تصدیق گردد.

———

۳۹-  کتاب صوتی (۱) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب صوتی (۲) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب صوتی (۳) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب صوتی (۴) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب صوتی (۵) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹–  کتاب محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.