مسئولیت ارادت

مسئولیت ارادت
چون به پیر عارفی رسی در مرحله نخست نیازها و امراض و اسارتهایت را از تو می گیرد و به تو آزادی اراده و سلامت نفس و اختیار و عزت می بخشد. و تو ذاتاً متعهد به ارادت می شوی که اراده آزاد

بیشتر بخوانید
جمال خدا

جمال خدا
در دوران اقامت در زادگاه ییلاقی ام در دازگاره در ماه رمضان که مصادف با زمستانی بغایت سرد و طوفانی و برفی بود یک روز صبح بهنگام طلوع آفتاب از اطاقم بیرون آمدم که بناگاه مواجه با چیزی شدم که در خواب هم

بیشتر بخوانید
حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)

حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)
راز روابط انسانها با همدیگر براستی مگوترین رازهاست نه به صرف محرمیت که بدلیل محرومیت: محرومیت از فهم راز رابطه.
گوئی که هر رابطه ای بین دو انسان حتی از حقیقت خدا و اسرار متافیزیکی هم پیچیده تر

بیشتر بخوانید
خدای عشق ( آیا خداوند بی نیاز است؟)

خدای عشق ( آیا خداوند بی نیاز است؟)
تعریف و اثبات معنای بی نیازی خدا هرگز در قلمرو استدلال و منطق ممکن نبوده است. خداوند خواهان عشق و پرستش خالصانه بندگان است و کمتر از این را نمی پسندد و مواخذه و جزا می کند.

بیشتر بخوانید
من هستم پس هستم

جام پنجم : عذاب 
من هستم پس هستم
من پول دارم پس هستم، من خوشگلم پس هستم، من شغل دارم پس هستم، من هنری دارم پس هستم، من زور بازو دارم پس هستم، من هوادار و رعیت دارم پس هستم، من مدرک دارم پس هستم،

بیشتر بخوانید
جام پنجم : عذاب و تنها شدن

جام پنجم : عذاب و تنها شدن
همه باید تنهای تنها شوند تا وجود یابند. و خداوند اراده کرده است به همه وجود بخشد. اکثریت به واسطه عذاب ها و از طریق دوزخ وجود می یابند و انگشت شمارانی هم به واسطه محبت است که

بیشتر بخوانید
جام پنجم : عذاب

جام پنجم : عذاب
عذاب، تشنج، درگیری، خشونت، اهانت، زجر، درد، زخم، نعره و … کلاً یعنی دوزخ را حقی است به غایت واجب که حتی می توان آن را واجب وجودی و راز بقای انسانیت در عالم هستی دانست و مقولاتی مثل محبت و

بیشتر بخوانید
دروغ عشق

دروغ عشق
به هر حال حقیقتی تلخ تر و کشنده تر از این واقعیت «عدم عشق» در روابط بشری وجود ندارد خاصه در روابط طولانی مدت خانوادگی و به میزانی که افراد یک خانواده این حقیقت را باور نکنند و همچنان تلاشی در نمایشات گوناگون

بیشتر بخوانید
گزارشی از آخرین وضعیت بشری – پزشکی

گزارشی از آخرین وضعیت بشری
۶۸۱- علو پزشکی که ظاهراً انسانی ترین علوم است و مستقیماً و بیواسطه با انسان سروکار دارد و هدفش هم انسان است نیز امروزه بشدت در سمت مهندسی می رود و از انسان فاصله می گیرد. امروزه علوم پزشکی و

بیشتر بخوانید
گزارشی از آخرین وضعیت بشری

گزارشی از آخرین وضعیت بشری
۱۰۸۱- اگر می بینیم که مثلاً فلانی آدم بدی است بجای اینکه بیائیم بدی اش را علت و معلول جوئی کنیم و دلائل فلسفی یا اجتماعی یا اقتصادی یا روانی یا دینی برایش پیدا کنیم، بیائیم بلافاصله در خود بنگریم

بیشتر بخوانید