نامه عرفانی: معمای آرام و قرار

معمای آرام و قرار

۴۳۶- آرام و قرار گرفتن یعنی آرام و قرار گرفتن در خویشتن! آیا نه اینست؟

۴۳۷- ولی گویا هیچکس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به کسی نمی دهد و دمادم او را بسوی خود وسوسه می کند و بیقرار می سازد و از خویشتن بیرون می آورد و به بازی می گیرد.

۴۳۸- پس اشیاء و آدمها و بازیهاست که به انسان امکان قرار و جلوس در خویشتن نمی دهد. پس کافیست که دست از بازی با اشیاء و آدمها بردارد تا آرام و قرار گیرد.

۴۳۹- ولی به لحاظی دیگر، آدمها دست بهر کار و تلاش و بازی و رابطه ای که می زنند به قصد آرام و قرار گرفتن است ولی همین راه و روش خود ضد مقصود انسان از هر تلاشی است زیرا هر چیزی که انسان را از خودش بیرون آورد موجب بیقراری است.

۴۴۰- آدمها می گویند بگذار به اندازه کافی اشیاء و امکانات و ثروت و رفاه جمع آوری کنم تا آنگاه بتوانم در خود قرار و آرام گیرم ولی چنین لحظه ای هرگز فرا نمی رسد زیرا هر چه که این امکانات و اشیاء بیشتر می شوند نیازمند به مراقبت هستند و لذا هدف و مقصود از این امکانات قربانی خود امکانات می شود. انسان برای آرام و قرار گرفتن فقط کافیست که در خود بنشیند و بازی نکند زیرا آنگاه که خیلی خسته شد و براستی اراده کرد تا به خانه وجود بازگردد و در خود آرام و قرار گیرد دیگر درب ورود به خانه وجود را نمی یابد و یا اصلاً خانه اشغال شده است و به او اجازه ورود نمی دهند و یا اصلاً آدرس خانه را گم کرده است.

از کتاب نامه های عرفانی

۱۰۹–  کتاب صوتی (۱) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب صوتی (۲) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب صوتی (۳) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب صوتی (۴) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب صوتی (۵) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب صوتی (۶) نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

۱۰۹–  کتاب نامه‌های عرفانی ( ج ۳ ) – ۱۳۸۸

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.