ساربان داغداران

ساربان داغداران

در ازل در طلب وصلت جانان بودم

زین طمع تا به ابد بی سرو سامان بودم

هر کجا نقش نمودم رخ نادیده یار

مرند و مضحکه عاقل و نادان بودم

داغها بس که زدند بر دل این بی سروپا

لوحِ داغ دلِ این امت انسان بودم

۱- « و آنانکه در عطش جستجوی جمال پروردگارشان صبوری و استقامت نمودند و صلوه را برپا داشتند و از هر چه داشتند در پنهان و آشکار انفاق کردند و بدی خلق را با نیکی جبران نمودند به کمال خود نائل می آیند و اقامت دائمی آنها بهشت است… سلام بر شما و صبرتان و عاقبت زندگیتان. و آنانکه عهد خود با خدای را پس از بستن گسستند به فساد روی زمین می پردازند و مورد لعنت خدایند و عاقبتی زشت دارند». سوره رعد ۲۵-۲۲٫

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد چهارم

۱۳۳– کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۳) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۴) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۵) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۶) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۷) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۸) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۹) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب صوتی (۱۰) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۳۳– کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.