کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر ) ۲

کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )

هیچکس قادر نیست که نفس و طبع و شخصیت و آرمان و امیال کسی را تغییر دهد حداکثر می تواند بواسطه فشار و تهدید و تطمیع او را وادار به ریا نماید و بدین طریق بین خود و او بیگانگی و دروغ و مکر پدید آورد. آدمی به میزانی که در تغییر و اصلاح و تربیت و هدایت دیگران اصرار می ورزد آنها را به تزویر می کشاند و معذب می کند و لذا آنها هم از او انتقام می گیرند. و ظلمی شدیدتر از این ممکن نیست: ظلمی متقابل بخود و به دیگران: ظلمی مرکب و مزورانه. زیرا هنگامی که یک آدم قدرتمند و قلدر علناً و بی ریا زیردستان خود را به زور تحت فرمان خود می کشد هرگز نمی تواند این ظلم را به ماهیت اندرونی آنها وارد سازد و حداکثر به بدن آنها ستم کرده است و این ستمی بسیار رقیق و سطحی و گذراست و موجب گمراهی و خیانتهای بزرگ نمی شود. ولی زوری که در لباس محبت و نصیحت و معرفت و دین و اخلاق پنهان است موجب تباهی بنیادی می گردد. آن یکی ظلمی کافرانه است ولی این یکی ظلمی منافقانه است و اشد ظلم است. اصلاً منشأ هر ظلمی همانا میل به تغییر دادن دیگران است بر اساس امیال و ایده های خود. و جز این ظلمی وجود ندارد و گمراهی ممکن نمی آید. 

از کتاب کاتاچوو ص ۲۳

   ۲۲کتاب صوتی(۱) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.