من هستم پس هستم

جام پنجم : عذاب 

من هستم پس هستم

من پول دارم پس هستم، من خوشگلم پس هستم، من شغل دارم پس هستم، من هنری دارم پس هستم، من زور بازو دارم پس هستم، من هوادار و رعیت دارم پس هستم، من مدرک دارم پس هستم، من فامیل دارم پس هستم، من همسر و فرزند دارم پس هستم، من اتومبیل دارم پس هستم، من آرمان دارم پس هستم، من سواد دارم پس هستم و … اینها هستی های دوزخی و عاریه ای و فیزیکی و مشروط است و لذا برای حفظ و ابقای آن شبانه روز بایستی زور زد و دیگران را از خود راضی نمود حتی به زور و ریا، این هستی ها برخاسته از اراده به محبوبیت است که در عرصه عمل همان اراده به قدرت می باشد و ستم و عذاب دادن و عذاب کشیدن تنها راه و روش آن می باشد و زور و زر و تزویر و زار از اساسی ترین ارکان آن محسوب می شوند و شعارش با هزاران ترس و لرز این است: من محبوب هستم پس هستم!

هستیِ خودی و ذاتی و پایداری که بی نیاز از هر زوری باشد و هیچ هراسی در آن راه نداشته باشد این گونه سخن می گوید: من هستم پس هستم: این است هستیِ خدایگونه به همان زبانی که خداوند هستی خود را به موسی معرفی کرد. و این هستیِ قلبی و روحانی و نامشروط و احد و صمد است و زبان دیگرش این است: من دوست دارم پس هستم، من عاشق هستم پس هستم. 

از کتاب شوکران حقیقت ص ۵۰

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.