منشأ ترس از مرگ

منشأ ترس از مرگ
۳۳- آنچه که مرگ را در احساس بشر تا این حد هولناک می سازد پرستش اشیاء می باشد و از آن شدیدتر تملک عاطفی عزیزان است که انسان را به مالکیت و اسارت دیگران می کشاند و این اسارت روح در

بیشتر بخوانید
روابط انسان پس از مرگ

روابط انسان با دیگران پس از مرگ
۹۶- با مرگ نه تنها هیچیک از روابط ما نابود نمی شود بلکه بسیاری از روابط ناخودآگاه و ناپیدای ما با آدمیان اعم از مرده یا زنده، پیدا می شود و سائر روابط هم عمیقتر و دقیقتر و

بیشتر بخوانید
غذای ذهن

غذای ذهن
معنوی ترین غذائی که اکثراً برای ذهن تدارک می بینند ریاست کردن ذهن است بر دیگر اذهان و نه بر خویشتن که در این اراده به سلطه بر دیگران است که انسان از سلطه و ریاست و رهبری بر ذهن خود ساقط می

بیشتر بخوانید
مسئولیت مدرن عرفانی – گامی به سوی مردانگی

مسئولیت مدرن عرفانی – گامی به سوی مردانگی
آنچه که امروزه در حیات و هستی و ماهیت و عملکرد و رفتار بشر در سراسر جهان خودنمائی می کند و تبدیل به یک هویت واحد جهانی می شود همانا فقدان فطرت و عقلانیت و اراده و

بیشتر بخوانید
مبانی خودشناسی عرفانی

سه قلمرو وجود انسان :
 انسان یک موجود سه گانه و سه زیست است. یکی از اصناف ثلاثه است. یک حیات و هستی در تن خویش دارد که وجود جمالی اوست. یک حیات دیگر در بیرون از خویش دارد که وجود جلالی اوست که تجلی

بیشتر بخوانید
هر انسانی امامی دارد.

هر انسانی امامی دارد.
هر انسانی امام و اسوه و مرجع تقلید یا اطاعت و ارادتی دارد که یا پیشوای هدایت اوست و یا ضلالت. این امام یا مرده است یا زنده، یا حاضر است و یا غائب، یا مرد است و یا زن، یا

بیشتر بخوانید
زمان و شناخت

زمان و شناخت
هر شناختی یا محصول گذار زمان در انسان است و یا محصول تجربه جاودانگی که همان تجربه جوهره زمان است. شناخت نوع اول ماهیتاً در جدال بر علیه زمانیت است و با مرگ می جنگد. همه علوم مدرسه ای از این نوع

بیشتر بخوانید
شناخت خویشتن

شناخت خویشتن
خود-شناسی از جمله حیرت آورترین دعویهای معرفتی بشر است و به لحاظی از ادعای خداشناسی نیز حیرت آورتر است چرا که خداوند نادیدنی است و لذا در جستجوی شناختِ او بودن امری معقول است زیرا اصولاً آدمی واژه”شناخت” را در باره امور غیبی

بیشتر بخوانید
سودای خودشناسی

سودای خودشناسی 
آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد

بیشتر بخوانید
ازدواج من

ازدواج من
و اما واقعه دیگری هم در این سفرم رخ نمود و آن ازدواج بود آنهم بطرزی حیرت آور و باور نکردنی. من در دوران دبیرستان در مسیر رفت و آمدم بین خانه و مدرسه دختری را چند باری دیده بودم و در دلم

بیشتر بخوانید