عشق آخرالزمانی مرد

عشق آخرالزمانی

۱۵- «عشق بازی» اساسی ترین اصطلاح و لفظی است که روح تمدن مدرن را بیان می کند. بازی با عشق. نمایش عشق، تظاهر به عشق وو…

۱۶- هر چه میخواهی می دهم تا تظاهر کنی که عاشق منی و عشق مرا باور کنی: اینست حرف آخر انسان آخرالزمان که زمان خود را در نیافته است زیرا از حضور خداوند بی خبر و بیگانه است.

۱۷- جهان مدرن در یک کلمه عرصه اثبات عشقی است که نیست. و کل تلاش مرد مدرن برای اینست که عشق خود را به زن بباوراند تا او هم عاشقش گردد. و لذا عاقبت هر رابطه ای ترازیک است زیرا هرگز چنین امری نه ثابت می شود و نه باور می گردد.

۱۸- اتفاقاً مرد مدرن آخرالزمانی عاشقترین مرد تاریخ بشر است زیرا تنهاترین مرد تاریخ است زیرا مرد آخرالزمانی است و دلش خدا را می بیند و او را می طلبد و صاحب دل، منظور دل خود را نمی فهمد و لذا به دنبال زنان براه می افتد و عشق دلش به خداوند را به زنان نسبت می دهد و زنان هم حق دارند که باور نکنند زیرا خود را مخاطب این عشق آتشین نمی یابند و لذا مستمراً بر نرخ وصال خود می افزایند: مهریه های نجومی!

از کتاب حکمت نوری 

۸۳–  کتاب صوتی (۲۰) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب صوتی (۲۱) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.