معنا شناسی – انسان چیست؟

معنا شناسی – انسان چیست؟

۱۳- ولی آیا انسان چیست؟ من خودم چیستم؟ زن و مرد، زشت و زیبا، کافر و مومن، فقیر و پولدار، خوشبخت و بدبخت، سالم و بیمار، جوان و پیر وو … آیا انسان بدین وسیله معنا می یابد و برای خودش وجود می یابد و از عدم می رهد؟ برای مدت کوتاهی چنین است. ولی در بلند مدت هیچیک از این معانی و مجموعه ای از این معانی هم برای انسان در نزد خودش معنائی کافی نیست و به او هستی نمی بخشد.

۱۴- معنای انسان چیست؟ معنای معنا چیست؟

۱۵- انسان، معناگر و معنای جهان و بلکه خالق جهان است و جهان را از برزخ و یا عدم می رهاند. ولی آیا معنای این معنا چیست؟ معنای این خالق چیست؟

۱۷- انسان باید بتواند خودش را چنان معنا کند که در این معنا، خلقت انسانی یابد یعنی مجسمه ابدی معنا شود: معنای ابدی و برتر از کل جهان.

از کتاب معناشناسی 

 ۸۴- کتاب صوتی (۱) معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

۸۴- کتاب صوتی (۲) معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

۸۴کتاب معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) – ۱۳۸۷ (Logology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.