گزیده ای از کتاب آخرالزمان خانواده

ماهیت جنگها و جدالهای روی زمین

۲۸۶- همانطور که امروزه همه جنگها و جدالهای روی زمین ماهیت نژادپرستانه دارند این صورت اجتماعی و جهانی همان جنگ بین زن و مرد جهت سلطه نهایی است. مثلاً نهضت جهانی همجنس گرایی،

بیشتر بخوانید
اهل ظلم

اهل ظلم
۲۹- بسیارند آدمهائی که مطلقاً عشق و دوست داشتن را نمی شناسند و درک نمی کنند آنها فقط کلمه عشق و دوستی را می دانند و پول و هدیه و سکس را می فهمند و عشقش می خوانند. اینان از عدالت بیگانه اند

بیشتر بخوانید
مغز عدالت

مغز عدالت
۸۷- مغز عدالت، خانواده می باشد. زن و مرد دو لنگر تعادل وجودند. اگر مرد آدم باشد و زن هم حوا، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. 
۸۸- این راز را باید درک و تصدیق کرد که رابطه زناشوئی کارخانه اصلی

بیشتر بخوانید
نشانه های بیرونی عدالت

نشانه های بیرونی عدالت 
۱۳۳- پس نشانه های بیرونی عدالت آشکار شد: نشانه اقتصادی عدالت همان فقر با فخر است همانطور که محمد (ص) و علی (ص) اسوه های آن هستند. نشانه جنسی عدالت، عفت و عصمت است. نشانه اجتماعی عدالت هم تنهائی و بیکسی

بیشتر بخوانید
راه نجات

راه نجات
۹۳۶- در اینجا یک مسئله بسیار مهم پیش روی قرار می گیرد و آن اینکه آیا هر کسی که زین پس بخواهد از ضلالت و مرگ و نیستی نجات یابد بایستی همین راه و ورش و وقایعی را که بنده گذرانیده ام طی

بیشتر بخوانید
انواع قیامت های در جریان

انواع قیامت های در جریان
۹۰۴- و بیهوده نیست که سوره واقعه که همان قیامت است سخن از انواع شرابهائی است که به متقین نوشانده می شود از دست ربشان. که این همان مستی دمیدن روح است از دست اربابان عشق و عرفان، که این

بیشتر بخوانید
عشق پاک

عشق پاک
۸۱۲- اگر آدمی، رنگ و بو و حس و حال روح خود را در حوائی در یابد عجیب نیست. زیرا در خلقت ازلی، حوا از باطن آدم، استخراج شده است. پس اگر جمال روح خود را در حوائی دیدی، روح خودت را به

بیشتر بخوانید
من های غیر من

من های غیر من
۵۴۴- زن من، شوهر من، بچه من، پدر و مادر من، خواهر و برادر من، خانه و باغ و ماشین من، مدرک و شغل و حرفه و هنر و علم من، دوستان من، دشمنان من، میز و پست و پیروان من

بیشتر بخوانید
خطرناک ترین بی تقوائی از والدین

خطرناک ترین بی تقوائی از والدین 
۶۷۹- خطرناک ترین بی تقوائی از والدین نسبت به فرزندان و بعکس، رخ می نماید. زیرا هر فردی در خانه تبدیل به موجودی واژگونسالار و شیطانی شده و دیگران را بنده خود می خواهد و لذا حداقل عواطف حیوانی

بیشتر بخوانید
صفات و ویژگیهای شیطان

صفات و ویژگیهای شیطان
۷۱۵- همه صفات و ویژگیهای شیطان در قرآن کریم وجهی از طرز فکر و صفات عامه بشری است مثل نگرانی از فقر و بدبختی در آینده، زیباسازی اعمال زشت خود، ایجاد خودشیفتگی و غرور، ناشکری و بدبینی در قبال بلایا و

بیشتر بخوانید