وضعیت انسان امروز

وضعیت انسان امروز

تن آدمی رنجورترین تن های در جهان است و روان آدمی متشنج ترین روانهاست و جان آدمی بیقرارترین جان هاست. و این در مسیر تاریخ مستمراً شدیدتر شده است. این بدان معناست که آدمی در طول تاریخ در باره خودش گمراهتر و جاهل تر شده است و انسان امروز بدبخت ترین و هراسناک ترین بشر کل تاریخ است زیرا موجودیتش روز به روز در خطر و ضرر و عذاب و ناامنی های فزاینده است و حیات جانوری اش نیز از همه جانوران دیگر معذبتر است و از کل عالم هستی و جاندارانش بهره می گیرد تا به حیات خود بهبود بخشد و هر چه می کند بدتر می شود و در سراشیبی انهدام است تا آنجا که خودکشی و تخدیر را بر حیات و هستی ترجیح می دهد. 

این بن بست انسان با وجود خویش است. یعنی آدمی در طول تاریخ هیچ کار درستی نتوانسته در جهت بهبود سلامت و آسایش خود در جهان انجام دهد و همه تلاش ها معکوس نتیجه داده است. و این بدان معناست که کل سمت و سو و ماهیت اندیشه و احساس و حرکت بشر در تاریخ به خطائی فزاینده بوده است. 

انسان در خسران فزاینده بوده است و باید باز ایستد و این حداقل کار ممکن و درست است که عقل بدان حکم می کند. ولی آدمی از عقل و اراده خود ساقط شده است و فرمان وجودش در دست تکنولوژی است. انسان برده خصم خویشتن است برده ای که مدعی است که ارباب این خصم است و این بزرگترین دروغ انسان بخودش می باشد. انسان برده تکنولوژی است و باید به این بردگی پایان دهد و خود را از دست آن نجات بخشد.

از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی ص ۳۴

 

 ۸۷- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۴) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۵) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۶) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.