الحاق به حرکت جوهری

الحاق به حرکت جوهری 

آنچه که نجات نامیده می شود همانا خروج از حرکت تاریخی و زمان نجومی و الحاق به حرکت جوهری و زمان رجعی است. این خروج و عروج نیز جز به یاری یک انسان نجات یافته از زمان نجومی که خود سالک رجعت الی الله است ممکن نیست: یک عارف اهل حرکت جوهری و عروج روحانی. هر انسان خروج کرده و اهل عروجی یک ناجی است. و قطب و کمال این نجات هم وجود امام کامل مهدی موعود است که سائر ناجیان هر عصر هم متصل به وجود اویند یعنی متصل به حرکت جوهری و زمان روحانی هستند.

جهان امروز رویاروئی «انا لله» است با «انا الیه راجعون». زمان فلکی و حرکت تاریخی مظهر انا لله (از او آمدن) است و زمان روحانی و حرکت جوهری هم مظهر انا الیه راجعون (رجعت بسوی او) می باشد.این رویاروئی پیشرفت و پسرفت است.

و آخرالزمان آخر عمر از او آمدن و از او دور شدن است و سرآغاز بسوی او بازگشتن.

لذا آخرالزمان شناسی تنها علم نجات است. این علم همان راه و نور رستگاری است و جز این نجاتی نیست.

پس این رساله، رساله نجات و رستگاری است.

از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی ص ۶۴

  ۸۷- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۴) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۵) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۶) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷– کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.