رسالت معارف ما در باره آخرالزمان

رسالت معارف ما در باره آخرالزمان

۸۹- اگر کسی پندارد که معارف ما در باره آخرالزمان و برحذر ماندن از فتنه ها و دامها و دجالهای آن مترادف با سلفی گری و بازگشت به سنت های تاریخی مذاهب و ملیت ها و یا نوعی طبیعت پرستی و بازگشت به عصر حجر است، روح آثار ما را مطلقاً در نیافته است. مجموعه این معارف جهت دل و دین شستن از دنیا و پرستش مدرنیزم و تکنولوژی است جهت عرفان و تطهیر و توحید نفس و احیای دین خالص در جان! که فقط در اینصورت است که انسان می داند با این جهان تماماً صنعتی و دوزخی چگونه تعامل کند و از مصرف پرستی برحذر باشد و بدام ارزش های آن نیفتد و سمت و سوی رزق خود را بسوی خداوند تغییر دهد «منقلب می شوند و سپس بسوی خداوند باز می گردند». قران-

از کتاب معاد 

۱۴۷– کتاب صوتی معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection)

۱۴۷– کتاب معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.