علت بیماری ها

علت بیماری ها 

۱- اول بدان هر مرض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی و عذاب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بدان مبتلا شده ای علتش در خود توست و در خارج از خودت به جستجوی آسیب شناسی آن مباش. پس طبعاً شفای آن نیز در خود توست.

۲- پس جستجوی علت بیماری در غیر خود جز گمراهی نیست و شفاهای حاصل از این جستجو هم جز بر عذاب و عمق مرض نمی افزاید.

۳- منشأ هر مرض و عذابی، امیال و افکار و اعمال توست. پس با جستجوی در خودت علتش را دریاب و اصلاحش کن تا شفا و نجات یابی.

۴- هر مرض و عذابی به خودی خود شفابخش است اگر در جستجوی تسکین و شفای فیزیکی و بیرونی آن نباشی. و شفایش آنست که علت مرض را از نفس تو چاره و پاکسازی می کند یعنی امیال و افکار و اعمالت را به خودی خود و به تدریج اصلاح می کند.

۵- پس همه آنچه که به انواع امراض مشهورند خود اصل بیماری نیستند بلکه عوارض و نشانه های بیرونی و حسی آن هستند. 

از کتاب مبانی عرفان عملی ص ۳۳

 

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.