دین خالص

دین خالص

۶- همین یکی دو نفری که در هر قوم و عصری برپا دارنده دین خالص (عشق عرفانی) هستند میزان و محک و امتحان و حجت سائر مردمان در دین و دنیا و آخرت محسوب می شوند که با این یکی دو تا چه می کنند و چه قضاوتی دارند که چهار حالت کلی دارد: بی تفاوتی، انکار و عداوت، تصدیق و حمایت، اطاعت و ارادت! « و در آن روز پرسیده می شوید که با نعیم چه کرده اید»قرآن- این برپا دارندگان دین خالص همین نعیم ها و نعمت الله ها هستند. « ای اهل ایمان هرگز نعمت الله را از یاد مبرید» قرآن-

۷- پس بطور کلی دو نوع دین داریم: دین برای خدا و دین برای خلق! و دین خلقی نیز مخلوق و محصول دین خدائیِ انگشت شماری از مخلصین است. و مخلصین طبق کلام قرآنی، مظاهر اراده و فعل الهی در میان مردمند که حساب خداوند با آنان در ورای اعمالشان است و خدا با آنان و آنها با خدایشان بی حسابند! و این جز عشق الهی معنائی ندارد! این بی حسابیِ عشق است.

از کتاب مبانی عرفان عملی – راز اطاعت بی چون و چرا- ص ۶۸

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.