شناخت حضور شیطان در خویشتن

شناخت حضور شیطان در خویشتن

۱۷- در میان عواطف و احساسات بشری نیز برخی تماماً شیطانی هستند که در رأس آن احساس ایثار نمودن است. تأکید می کنم که احساس ایثارگر بودن جدای ایثار کردن است زیرا ایثارگران واقعی هرگز احساس ایثاری ندارند و بلکه منت کش و محنت کش دیگران هم هستند نه اینکه منت بگذارند. پس منت نیز احساس ابلیسی رایج دیگری در بشر است.

۱۸- و اما شناخت حضور شیطان در خویشتن مهمترین بخش شیطان شناسی است و آن حضور خناسان است که شیاطین در صورت بشری هستند که قلوب آدمی را احاطه می کنند و چه بسا عزیزان آدمی باشند که شیطان با صورتشان تبدیل به خناس شده و در دل و ذهن آدمی لانه می کند که اکثر مردمان این وضع را عشق می نامند در حالیکه شیطان زدگی است. و فرق صورت معشوق حقیقی و یک خناس در اینست که خناس در دل آدمی ایجاد دغدغه و استرس و اضطراب و آتش و بیقراری و حسد می کند و اندیشه را پریشان و فرد را دچار نسیان و هذیان می کند در حالیکه عشق جمالی اثری کاملاً معکوس دارد و مولد ایمان و عزت و عصمت و اتکاء به نفس و اقتدار معنوی است. 

از کتاب مبانی عرفان عملی – شیطان شناسی عملی ص ۷۷

۱۵۵- کتاب صوتی (۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۹) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۰) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۱) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۲) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۴) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۵) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۶) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۷) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۸) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دیدگاه ها بسته است.